ikona wczytywania strony

Dofinansowania z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

2023-07-31
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gmina Brodnica w roku 2023 przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Dofinansowanie:         27 907,20 zł

Całkowita wartość:    27 907,20 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad

 • dziećmi posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Działania w ramach programu mają zapewniać:

   ⦁   czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki, a tym samym zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania  całodobowej opieki nad tą osobą.

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów odpłatności za usługi.

Usługi opieki wytchnieniowej w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego. 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

Informacji dotyczących Programu udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy - ul.  Parkowa 2, 63-112 Brodnica, tel. 61 28-42-507 lub 61 28-42-506

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-07-31
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Limańska
Licznik odwiedzin: 597

 1. 2023-07-31 (16:04:53)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2023-07-31 (16:05:18)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu