ikona wczytywania strony

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Zakres działania, udzielane świadczenia - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

3. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego ⇱

Dodatek mieszkaniowy przysługuje podmiotom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Oznacza to, że w przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-06-30
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 8280

 1. 2012-07-03 (17:07:24)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-16 (19:14:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin
 3. 2012-10-11 (11:36:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 4. 2013-09-24 (08:39:47)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 5. 2013-10-03 (13:52:21)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 6. 2013-10-16 (12:44:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 7. 2014-09-24 (11:55:08)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 8. 2016-02-07 (17:47:15)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 9. 2016-05-31 (11:25:15)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 10. 2020-03-02 (13:16:56)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 11. 2020-03-02 (13:17:00)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 12. 2021-06-30 (18:15:02)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 3. Zasady obliczania dochodu
  Redaktor: Administrator systemu
 13. 2021-06-30 (18:15:48)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 3. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: Administrator systemu
 14. 2021-06-30 (18:15:53)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 3. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: Administrator systemu